8. August / Thomas Köhler zu Fuss durch Japan

Japan
Tsunami
Japantour
Tsunami
Japanreise
Japan Ferien
Japantour
Tsunami
Japanreise
Japanreise
Japantour
Tsunami

Alle Fotos von Thomas Köhler während er zu Fuss durch Japan ging (vom 8. August 2011).

Hier zum original Blog